Bilgi

Dünyada insan kaynaklı ihtiyaçlarda en büyük segment alanı; direkt olarak çocukları, engellileri ve yaşlıları kapsayan bakım sektörüdür. Bu sektörlerin her yönüyle ülkemizin ve ülkemize seyahat edebilecek insanların ihtiyaçlarına yönelik gelişimini desteklemek üzere kongrelerimizden 6.sını gerçekleştireceğiz.

Bu kongremize alanlarında uzman ilgili bilim insanları, kamu otoriteleri, sektör liderleri, potansiyel yatırımcılar katılım sağlayacaktır. Kongremiz uluslararası düzeyde gerçekleştirilecektir ve kongremize yüz yüze katılım imkânı olmayanlar için Halkbank Metaverse Platformu üzerinden katılım sağlanabilecektir.

Sağlık turizmi kavramının telaffuzu ve sektörleşmesi yönündeki ilk adımlar Uzman Dr.Sinan İbiş ve Başkanlığını yürüttüğü Medikal Turizm Derneği tarafından ülkemize kazandırılmıştır. Sağlık turizmi ile medikal turizmde ülkemiz şuan önemli aşamalar kaydetmiştir. Şuan dünyada en büyük trendlerden biri de bakım ekonomisidir.

Ülkemiz çocuklar, yaşlılar, engelliler için bakım ekonomisinde ve turizm ekonomisinde hizmet ürün çeşitliliği ile bu alanlara yönelik çeşitli yatırım segmentlerinin gelişiminde yeni iş fırsatlarını barındırmaktadır. Burada vurgulanan fırsat alalarının bu sektörlerin gelişmesinde rol alabilecek kişiler ve kuruluşlar nezdinde konuşulması için 6.Uluslararası kongremiz düzenlenmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş kongrelerimiz ile 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek kongremizin fikir, içerik, organizasyon ve hedef tasarımlarının tümü Uzman Dr.Sinan İbiş tarafından, kongrenin kurumsal katılım süreçleri ise Medikal Turizm Derneği tarafından yapılmaktadır. Kongremize yüz yüze 200 kişi, online ise 3.000 kişiye kadar katılım olması beklenmektedir.